Language of document :

Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2020. január 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B

(C-1/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: B

Alperes: Finanzamt Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 132. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy héamentesek az ügyvéd által nyújtott olyan szolgáltatások, amelyeket az ügyvéd bíróság által kirendelt gondnokként nyújt, amennyiben nem tipikus ügyvédi szolgáltatásokról van szó?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.