Language of document :

2020 m. sausio 3 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B

(Byla C-1/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: B

Kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Wien

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 132 straipsnio 1 dalies g punktą reikia aiškinti taip, kad advokato paslaugos, kurias pastarasis teikia kaip teismo paskirtas globėjas, yra neapmokestinamos PVM tiek, kiek jos nėra tipinės advokato paslaugos?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.