Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. janvārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – B

(Lieta C-1/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Revīzijas sūdzības iesniedzējs: B

Atbildētāja iestāde: Finanzamt Wien

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 132. panta 1. punkta g) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka advokāta pakalpojumi, kurus tas sniedz kā tiesas iecelts aizgādnis, ciktāl nav runa par tipiskiem advokāta pakalpojumiem, ir atbrīvoti no PVN

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.