Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof (Austria) la 3 ianuarie 2020 – B

(Cauza C-1/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: B

Pârât: Finanzamt Wien

Întrebarea preliminară

Articolul 132 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretat în sensul că serviciile prestate de un avocat în calitate de curator numit de instanță, în măsura în care acestea nu sunt prestații tipice pentru un avocat, sunt scutite de TVA?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.