Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 3. januarja 2020 – B

(Zadeva C-1/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revident: B

Toženi organ: Finanzamt Wien

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 132(1)(g) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 razlagati tako, da so storitve odvetnika, ki jih ta opravlja kot skrbnik (Sachwalter), za kar ga je imenovalo sodišče, oproščene DDV, razen če gre za storitve, ki so tipično odvetniške?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.