Language of document :

Rješenje Suda (deveto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Ilfov – Rumunjska) – NL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(predmet C-679/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda– Kontrola gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili se iz nje iznosi – Uredba (EZ) br. 1889/2005 –Područje primjene – Članci 63. i 65. UFEU-a – Slobodno kretanje kapitala – Prijenos znatnih iznosa gotovine koja se unosi u državu članicu ili iz nje iznosi – Obveza prijavljivanja – Sankcije – Novčana kazna i zapljena u korist države neprijavljenog iznosa koji prelazi 10 000 eura – Proporcionalnost)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Ilfov

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NL

Tuženik: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Izreka

Članke 63. i 65. UFEU-a treba tumačiti na način da im se protivi propis države članice koji kao sankciju za neispunjenje obveze prijavljivanja znatnih iznosa gotovine koja se unosi u tu državu ili iz nje iznosi, osim prekršajne novčane kazne, predviđa i zapljenu u korist države neprijavljenog iznosa koji prelazi 10 000 eura.

____________

1 SL C 423, 17. 12. 2019.