Language of document :

A Bíróság (kilencedik tanács) 2019. december 19-i végzése (a Tribunalul Ilfov – [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – NL kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(C-679/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke – Az Európai Unió területére belépő, illetve azt elhagyó készpénz ellenőrzése – 1889/2005/EK rendelet – Hatály – EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikk – A tőke szabad mozgása – Valamely tagállam területére belépő, illetve azt elhagyó, jelentős összegű készpénz szállítása – Bejelentési kötelezettség – Szankciók – Bírság és a 10 000 eurót meghaladó, nem bejelentett összegnek az állam javára történő elkobzása – Arányosság)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Ilfov

Az alapeljárás felei

Felperes: NL

Alperes: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely az ezen állam területére belépő, illetve azt elhagyó, jelentős összegű készpénz bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása szankcionálása céljából közigazgatási bírság kiszabásán felül a 10 000 eurót meghaladó, nem bejelentett összegnek az állam javára történő elkobzását is előírja.

____________

1 HL C 423., 2019.12.17.