Language of document :

2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunalul Ilfov (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Byla C-679/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Grynųjų pinigų, įvežamų į Europos Sąjungą ar išvežamų iš jos, kontrolė – Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 – Taikymo sritis – SESV 63 ir 65 straipsniai – Laisvas kapitalo judėjimas – Didelių grynųjų pinigų sumų pervežimas į valstybės narės teritorija ar iš jos – Prievolė deklaruoti – Sankcijos – Bauda ir 10 000 EUR viršijančios nedeklaruotos sumos konfiskavimas valstybės naudai – Proporcingumas)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Ilfov

Šalys

Apeliantas: NL

Kita apeliacinio proceso šalis: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Rezoliucinė dalis

SESV 63 ir 65 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės teisės nuostatos, pagal kurias baudžiant už prievolės deklaruoti į šios valstybės teritorija įvežamas ar iš jos išvežamas dideles grynųjų pinigų sumas neįvykdymą numatytas ne tik administracinės baudos skyrimas, bet ir 10 000 EUR viršijančios nedeklaruotos sumos konfiskavimas.

____________

1 OL C 423, 2019 12 17.