Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Erding - Německo) – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-648/19)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 399, 25. 11. 2019.