Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding – Nemecko) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-648/19)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 399, 25.11.2019.