Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Erding - Tyskland) – EUflight.de GmbH mot Eurowings GmbH

(Mål C-648/19)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 399, 25.11.2019.