Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. prosinca 2019. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „ONDO” protiv Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(predmet C-943/19)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvostupanjskom postupku i žalitelj u kasacijskom postupku: SIA «ONDO»

Žalitelj u kasacijskom postupku: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prethodna pitanja

Je li pojam „ukupni troškovi kredita za potrošača”, definiran u članku 3. točki (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ, autonomni pojam prava Europske unije?

Jesu li troškovi produljenja kredita obuhvaćeni pojmom „ukupni troškovi kredita za potrošača” iz članka 3. točke (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ1 , u situaciji poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, ako su odredbe o produljenju roka otplate kredita dio odredbi i uvjeta ugovora o kreditu o kojima su se usuglasili korisnik kredita i vjerovnik?

____________

1 SL 2008., L 133, str. 66. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.)