Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. december 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „ONDO” kontra Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(C-943/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország)

Az alapeljárás felei

Felperes az elsőfokú eljárásban és a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: SIA „ONDO”

Ellenérdekű fél: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Önálló európai uniós jogi fogalom-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkének g) pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költségének” fogalma?

Felöleli-e a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének g) pontjában meghatározott, „a hitel fogyasztó által viselt teljes költségének” fogalma a hitel meghosszabbításának költségeit egy, az alapeljáráshoz hasonló helyzetben, ha a hitelszerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződéses kikötések a hitelező és az adós által elfogadott, a hitelszerződésre vonatkozó szerződéses kikötések és feltételek részét képezik?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.; helyesbítések: HL 2009. L 207., 14. o.; HL 2010. L 199., 40. o.; HL 2011. L 234., 46. o.