Language of document :

2019 m. gruodžio 27 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA „ONDO“ / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Byla C-943/19)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja pirmojoje instancijoje ir kasatorė: SIA „ONDO“

Kita kasacinio proceso šalis: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB1 dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 3 straipsnio g punkte apibrėžta sąvoka „bendra kredito kaina vartotojui“ yra autonomiška Europos Sąjungos teisės sąvoka?

2.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos šioje byloje, 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB 3 straipsnio g punkte apibrėžta sąvoka „bendra kredito kaina vartotojui“ apima išlaidas už kredito termino pratęsimą, kai kredito termino pratęsimo sąlygos įtrauktos į kredito sutarties sąlygas, dėl kurių susitarė kreditorius ir kredito gavėjas?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.