Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Senāts) (Letonia) la 27 decembrie 2019 – SIA „ONDO”/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Cauza C-943/19)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Augstākā tiesa (Senāts)

Părțile din procedura principală

Reclamantă în primă instanță și recurentă în recurs: SIA „ONDO”

Intimată în procedura de recurs: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Întrebările preliminare

Noțiunea de „cost total al creditului pentru consumatori”, definită la articolul 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE1 a Consiliului, este o noțiune autonomă de drept al Uniunii?

Costurile pentru prelungirea termenului de rambursare a creditului sunt incluse în noțiunea de „cost total al creditului pentru consumatori”, definită la articolul 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, într-o situație precum cea din prezenta cauză, în cazul în care clauzele privind prelungirea duratei creditului fac parte dintre clauzele și condițiile contractului de credit convenite de debitor și de creditor?

____________

1     JO 2008, L 133, p. 66.