Language of document :

Valitus, jonka Vanda Pharmaceuticals Ltd on tehnyt 29.2.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-211/18, Vanda Pharmaceuticals v. komissio, 19.12.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-115/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Vanda Pharmaceuticals Ltd (edustajat: M. Meulenbelt, S. De Knop, B. Natens, advocaten ja C. Muttin, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-211/18 antama tuomio on kumottava

ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset on hyväksyttävä ja komission 15.1.2018 antama täytäntöönpanopäätös C(2018) 252 final, jolla ihmisille tarkoitetun lääkkeen Fanaptum – iloperidoni myyntilupa evättiin asetuksen (EY) 726/20041 mukaisesti, on kumottava

muu osapuoli on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että muutoksenhaussa.

Toissijaisesti valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-211/18 antaman tuomion

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

toteaa, että oikeudenkäyntikuluista ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaussa päätetään myöhemmin, kun unionin yleinen tuomioistuin antaa lopullisen tuomionsa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi virheellisesti sovellettavaa tuomioistuinvalvonnan tasoa ja arvioi näyttöä ilmeisen virheellisellä tavalla.

Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi ja sovelsi virheellisesti asiakirjaa ”CHMP/ICH/2/04, note for guidance on the clinical evaluation of QT/QTc interval prolongation and proarrhythmic potential for non-antiarrhytmic drugs”.

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin ei arvioinut kantajan toista kanneperustetta kokonaisuudessaan.

Neljäs valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin arvioi näyttöä ilmeisen virheellisellä tavalla ja sovelsi väärin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Viides valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti SEU 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ja asetuksen N:o 726/2004 12 artiklaa ja 81 artiklan 2 kohtaa.

____________

1 Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista unionin lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 (EUVL 2004, L 136, s. 1).