Language of document :

A Court of Appeal (Írország) által 2020. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. M. kontra Director of Public Prosecutions

(C-77/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Fellebbező: K. M.

Ellenérdekű fél: Director of Public Prosecutions

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A közös halászati politika végrehajtásával és a 850/1998/EK tanácsi rendelet1 32. cikke rendelkezéseivel összefüggésben, valamint az e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása céljából indított büntetőeljárás keretében összeegyeztethető-e az 1224/2009/EK tanácsi rendelettel,2 különösen pedig annak 89. és 90. cikkével, valamint az arányosságnak az Európai Unió szerződésein és az Alapjogi Charta 49. cikkének (3) bekezdésén alapuló elvével az olyan nemzeti rendelkezés, amely vád alapján történő elítélés esetére pénzbírság mellett a bűncselekmény elkövetéséhez használt hajó fedélzetén talált valamennyi hal és valamennyi halászfelszerelés kötelező lefoglalását helyezi kilátásba?

____________

1 A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet (HL1998. L 125., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 3. kötet, 217. o.).

2 A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 1. o.).