Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2020. uputio Obvodní soud pro Prahu 8 (Češka Republika) – mBank S.A. protiv PA

(predmet C-98/20)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Obvodní soud pro Prahu 8

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: mBank S.A.

Tuženik: PA

Prethodna pitanja

1.    Treba li pojam „domicil potrošača” u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1215/20121 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, u verziji koja je na snazi od 10. siječnja 2015., tumačiti na način da znači domicil potrošača na dan podnošenja tužbe ili pak na dan nastanka obveznog odnosa između potrošača i druge ugovorne stranke (odnosno, na primjer, na dan sklapanja ugovora), ili, ako je riječ o potrošačkom ugovoru u smislu članka 17. stavka 1. točke (c) navedene uredbe, i u slučaju kada potrošač na dan podnošenja tužbe ima domicil na području države članice koja nije država u kojoj druga ugovorna stranka obavlja profesionalnu ili gospodarsku djelatnost?

2.    Može li potrošač s domicilom u drugoj državi članici u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, u verziji koja je na snazi od 10. siječnja 2015., biti tužen pred sudom mjesta u kojem je izvršena ili je trebala biti izvršena obveza (neovisno o članku 18. stavku 2. i članku 26. stavku 2. te uredbe) zbog toga što druga ugovorna stranka ne obavlja profesionalnu ili gospodarsku djelatnost u državi u kojoj potrošač ima domicil na dan podnošenja tužbe?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.