Language of document :

2020 m. vasario 26 d. Obvodní soud pro Prahu 8 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje mBank S.A. / PA

(Byla C-98/20)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Obvodní soud pro Prahu 8

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: mBank S.A.

Atsakovė: PA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 1215/20121 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 17 straipsnio 1 dalies c punkto naujoje redakcijoje, galiojančioje nuo 2015 m. sausio 10 d., minima sąvoka „vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta“ turi būti suprantama kaip vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta ieškinio pareiškimo dieną ar prievolinių santykių tarp vartotojo ir kitos sutarties šalies atsiradimo dieną (pavyzdžiui, sutarties sudarymo dieną), t. y. ar sutartis laikytina vartojimo sutartimi, kaip ji suprantama pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies c punktą, ir tuo atveju, kai ieškinio pareiškimo dieną vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitos valstybės narės nei valstybė, kurioje kita šalis, su kuria vartotojas sudarė sutartį, vykdo profesinę ar komercinę, teritorijoje?

2.    Ar vartotojui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, remiantis 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamento Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio nauja redakcija, galiojančia nuo 2015 m. sausio 10 d., galima pareikšti ieškinį vietos, kurioje prievolė buvo ar turėjo būti įvykdyta, teisme (neatsižvelgiant į šio Reglamento 18 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį) dėl to, kad kita šalis, su kuria vartotojas sudarė sutartį, nevykdo profesinės ar komercinės veiklos valstybėje, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta ieškinio pareiškimo dieną?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.