Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 12. februar 2020, Anklagemyndigheden mod VAS Shipping ApS

(Sag C-71/20)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Indstævnt: Anklagemyndigheden

Appellant: VAS Shipping ApS

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 49 TEUF til hinder for en medlemsstats lovgivning om, at tredjelandsbesætningsmedlemmer på et skib, der er indflaget i medlemsstaten og ejet af en skibsreder, der er statsborger i en anden EU-medlemsstat, skal have arbejdstilladelse, medmindre skibet højst anløber medlemsstatens havne 25 gange løbende regnet et år bagud i tid?

____________