Language of document :

Az Østre Landsret (Dánia) által 2020. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anklagemyndigheden kontra VAS Shipping ApS

(C-71/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Ellenérdekű fél: Anklagemyndigheden

Fellebbező: VAS Shipping ApS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel az olyan tagállami szabályozás, amely előírja, hogy a valamely tagállam lobogója alatt közlekedő, és egy másik uniós tagállam állampolgárságával rendelkező hajótulajdonos tulajdonát képező hajó harmadik országbeli személyzetének munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie, kivéve ha a hajó a megelőző egybefüggő egy éves időszakban legfeljebb huszonöt alkalommal hajózott be a tagállam kikötőjébe?

____________