Language of document :

2020 m. vasario 12 d. Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anklagemyndigheden / VAS Shipping ApS

(Byla C-71/20)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Østre Landsret

Šalys pagrindinėje byloje

Kita apeliacinio proceso šalis: Anklagemyndigheden

Apeliantė: VAS Shipping ApS

Prejudicinis klausimas

Ar pagal SESV 49 straipsnį draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos su valstybės narės vėliava plaukiojančio ir savininkui, kuris yra kitos ES valstybės narės nacionalinis subjektas, priklausančio laivo įgulos nariai iš trečiųjų šalių privalo turėti leidimą dirbti, išskyrus atvejus, kai toks laivas į valstybės narės uostus įplaukia ne daugiau kaip 25 kartus, skaičiuojant nepertraukiamai per praėjusius metus?

____________