Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. februārī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(Lieta C-71/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītājs: Anklagemyndigheden

Atbildētājs: VAS Shipping ApS

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 49. pants nepieļauj tādus dalībvalsts tiesību aktus, saskaņā ar kuriem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ietilpst tāda kuģa apkalpē, kurš kuģo ar dalībvalsts karogu un pieder kuģa īpašniekam, kurš ir citas Savienības dalībvalsts pilsonis, ir jābūt darba atļaujai, ja vien kuģis nav ienācis dalībvalsts ostās ne vairāk kā 25 reizes, rēķinot par visu iepriekšējo gadu?

____________