Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 12 februarie 2020 – Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(Cauza C-71/20)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Recurent: VAS Shipping ApS

Intimat: Anklagemyndigheden

Întrebarea preliminară

Articolul 49 TFUE se opune reglementării unui stat membru care prevede că cetățenii străini, membri ai echipajului unei nave care poartă pavilionul acelui stat membru și care este deținută în proprietate de un armator resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene, trebuie să dețină permise de muncă, cu excepția situației în care nava face escală în porturile statului membru respectiv de maxim 25 de ori calculat în mod continuu pe parcursul anului anterior?

____________