Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 12. februarja 2020 – Anklagemyndigheden/VAS Shipping ApS

(Zadeva C-71/20)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Anklagemyndigheden

Pritožnica: VAS Shipping ApS

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 49 PDEU nasprotuje zakonodaji države članice, v skladu s katero morajo imeti člani posadke iz tretjih držav na plovilu, ki pluje pod zastavo ene države članice in je v lasti lastnika ladje, ki je državljan druge države članice EU, delovno dovoljenje, razen če plovilo vpluje v pristanišča zadevne države članice največ 25-krat, izračunano neprekinjeno v prejšnjem letu?

____________