Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdom Slovenskej republiky (Slovensko) dne 14. února 2020 – trestní řízení proti M.B.

(Věc C-78/20)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního trestního řízení

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Předběžná otázka

Vztahují se požadavky, které musí podle čl. 1 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV1 splňovat evropský zatýkací rozkaz jako soudní rozhodnutí, i na doplňující informace poskytnuté podle čl. 15 odst. 2 tohoto rámcového rozhodnutí, pokud tyto informace podstatným způsobem doplňují nebo mění obsah původně vydaného evropského zatýkacího rozkazu za účelem rozhodnutí vykonávajícího justičního orgánu.

____________

1 Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009 (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34).