Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakkia) 14. veebruaril 2020 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: M.B.

(kohtuasi C-78/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Eelotsuse küsimus

Kas nõudeid, millele Euroopa vahistamismäärus peab kohtuotsusena raamotsuse 2002/5841 artikli 1 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 tähenduses vastama, tuleb kohaldada ka lisateabe suhtes selle raamotsuse artikli 15 lõike 2 tähenduses, kui täitva õigusasutuse otsuse tegemise huvides see oluliselt täiendab või muudab algselt tehtud vahistamismääruse sisu?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).