Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. veljače 2020. uputio Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovačka) – kazneni postupak protiv M. B.

(predmet C-78/20)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranke glavnog postupka

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prethodna pitanja

Treba li se zahtjeve, koje u skladu s člankom 1. stavkom 1. i člankom 6. stavkom 1. Okvirne odluke 2002/5841 mora ispunjavati europski uhidbeni nalog kao sudska odluka, primjenjivati i na dopunske informacije dostavljene na temelju članka 15. stavka 2. te okvirne odluke ako se njima u svrhu donošenja odluke pravosudnog tijela izvršenja na bitan način dopunjuje ili mijenja sadržaj prvotno izdanog europskog uhidbenog naloga?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83. i ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)