Language of document :

A Najvyšší súd Slovenskej republiky (Szlovákia) által 2020. február 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. B. elleni büntetőeljárás

(C-78/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

M. B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Kell-e a 2002/584 kerethatározat1 15. cikkének (1) bekezdése alapján közölt kiegészítő információkra is alkalmazni azokat a követelményeket, amelyeknek az európai elfogatóparancsnak mint bírósági határozatnak e kerethatározat 1. cikkének (1) bekezdése és 6. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell felelnie, ha a végrehajtó igazságügyi hatóság határozata értelmében azok lényegesen kiegészítik vagy módosítják a kibocsátott európai elfogatóparancs eredeti tartalmát?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).