Language of document :

2020 m. vasario 14 d. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš M.B.

(Byla C-78/20)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prejudicinis klausimas

Ar reikalavimai, kuriuos pagal Pagrindų sprendimo 2002/5841 1 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį turi atitikti Europos arešto orderis, kaip teismo sprendimas, turi būti taikomi taip pat pagal šio pagrindų sprendimo 15 straipsnio 2 dalį teikiamai papildomai informacijai, jei ji reikšmingai papildo arba pakeičia pirma išduoto Europos arešto orderio turinį?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).