Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slowakije) op 14 februari 2020 – Strafzaak tegen M. B.

(Zaak C-78/20)

Procestaal: Slowaaks

Verwijzende rechter

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Partijen in de strafzaak

M. B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Prejudiciële vraag

Zijn de eisen waaraan een Europees aanhoudingsbevel als rechterlijke beslissing krachtens artikel 1, lid 1, en artikel 6, lid 1, van kaderbesluit 2002/5841 moet voldoen, ook van toepassing op aanvullende informatie die krachtens artikel 15, lid 2, van dit kaderbesluit wordt verstrekt, indien deze met het oog op de beslissing van de uitvoerende rechterlijke autoriteit een belangrijke aanvulling van het oorspronkelijke Europees aanhoudingsbevel vormt of de inhoud daarvan aanzienlijk wijzigt?

____________

1     Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (PB 2002, L 190, blz. 1).