Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaška) 14. februarja 2020 – kazenski postopek zoper M.B.

(Zadeva C-78/20)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali morajo zahteve, ki v skladu s členoma 1(1) in 6(1) Okvirnega sklepa 2002/5841 veljajo za evropski nalog za prijetje kot sodno odločbo, veljati tudi za dodatne informacije, predložene v skladu s členom 15(2) tega okvirnega sklepa, če te za namene odločanja izvršitvenega pravosodnega organa bistveno dopolnjujejo ali spreminjajo vsebino prvotno izdanega evropskega naloga za prijetje?

____________

1 Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34).