Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 14 februari 2020 – brottmål mot M.B.

(Mål C-78/20)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

M.B.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Tolkningsfråga

Ska de krav som den europeiska arresteringsordern såsom utgörande ett domstolsbeslut måste uppfylla enligt artiklarna 1.1 och 6.1 i rambeslut 2002/5841 även tillämpas på kompletterande uppgifter som lämnats enligt artikel 15.2 i rambeslutet när de, med avseende på den verkställande rättsliga myndighetens beslut, kompletterar eller väsentligen kompletterar eller ändrar innehållet i den europeiska arresteringsorder som ursprungligen utfärdats?

____________

1     Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna (EGT L 190, 2002, s. 34).