Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 13. veebruaril 2020 — „Lifosa“ AB versus Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kohtuasi C-75/20)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Apellant: AB „Lifosa“

Vastustaja: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/921 millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 29 lõiget 1 ja artikli 32 lõike 1 punkti e alapunkti i ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/20132 millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, artikli 70 lõiget 1 ja artikli 71 lõike 1 punkti e alapunkti i tuleb tõlgendada nii, et tehinguväärtust (tolliväärtust) tuleb korrigeerida selliselt, et see sisaldaks kõiki kulusid, mida müüja (tootja) on kandnud kauba vedamisel kohta, kus kaup toodi Euroopa Liidu (ühenduse) tolliterritooriumile, kui, nagu käesoleval juhul, 1) tarneklausli (Incoterms 2000 – DAF) kohaselt lasus nende kulude katmise kohustus müüjal (tootjal) ja 2) need veokulud ületasid kokkulepitud hinda, mille ostja tegelikult maksis (pidi maksma), kuid 3) hind, mille ostja tegelikult maksis (pidi maksma), vastas kaupade tegelikule väärtusele, isegi kui sellest hinnast ei piisanud müüja (tootja) kantud kõikide veokulude katmiseks?

____________

1 EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.

2 ELT 2013, L 269, lk 1.