Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. veljače 2020. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – Lifosa AB protiv Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(predmet C-75/20)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i žalitelj: Lifosa AB

Tuženik i druga stranka u žalbenom postupku: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prethodno pitanje

Treba li članak 29. stavak 1. i članak 32. stavak 1. točku (e) podtočku (i) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/921 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice i članak 70. stavak 1. i članak 71. stavak 1. točku (e) podtočku (i) Uredbe (EU) br. 952/20132 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije tumačiti na način da se transakcijska (carinska) vrijednost mora prilagoditi kako bi uključila sve troškove koji su stvarno nastali prodavatelju (proizvođaču) pri prijevozu robe do mjesta na kojem je roba unesena u carinsko područje Europske unije (Zajednice) ako, kao u ovom slučaju, (1) u skladu s uvjetima isporuke (Incoterms 2000 – DAF) obvezu snošenja tih troškova ima prodavatelj (proizvođač) i (2) ti troškovi prijevoza premašuju dogovorenu cijenu koju je kupac (uvoznik) stvarno platio (trebao platiti), ali (3) cijena koju je kupac (uvoznik) stvarno platio (trebao platiti) odgovara pravoj vrijednosti robe, čak i ako ta cijena ne pokriva sve troškove prijevoza koji su nastali prodavatelju (proizvođaču)?

____________

1 SL 1992., L 302, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)

2 SL 2013., L 269, str. 1. i ispravci SL 2013., L 287, str. 90., SL 2015., L 70, str. 64.. SL 2016., L 267, str. 2. i SL 2018., L 294, str. 44.