Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2020. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AB Lifosa kontra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-75/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: AB Lifosa

Alperes: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet1 29. cikkének (1) bekezdését és 32. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. alpontját, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 70. cikkének (1) bekezdését és 71. cikke (1) bekezdése e) pontjának i. alpontját, hogy az ügyleti értéket (vámértéket) ki kell igazítani oly módon, hogy az tartalmazza az eladónál (gyártónál) az árunak az Európai Unió (Közösség) vámterületére való beszállítása helyéig ténylegesen felmerülő összes költséget, ha – a jelen ügyhöz hasonlóan – 1) a szállítási feltételek („Incoterms 2000”: DAF) alapján e költségeket az eladónak (gyártónak) kellett viselnie és 2) e szállítási költségek meghaladták a megállapodás szerinti és a vevő (importőr) által ténylegesen kifizetett (kifizetendő) árat, azonban 3) a vevő (importőr) által ténylegesen kifizetett (kifizetendő) ár megfelelt az áru tényleges értékének akkor is, ha az ár nem fedezte az eladónál (gyártónál) felmerülő valamennyi szállítási költséget?

____________

1     HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.

2     HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 287., 90. o.; HL 2016. L 267., 2. o.; HL 2018. L 173., 35. o.