Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 13 februarie 2020 „Lifosa” AB /Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-75/20)

Limba de procedură: lituaniană

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Apelantă: „Lifosa” AB

Intimată: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direcția Vămilor din subordinea Ministerului Finanțelor al Republicii Lituania)

Întrebarea preliminară

Articolul 29 alineatul (1) și articolul 32 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/921 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar precum și articolul 70 alineatul (1) și articolul 71 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 952/20132 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii trebuie interpretate în sensul că valoarea (în vamă) a tranzacției trebuie ajustată pentru a include toate cheltuielile efectiv suportate de vânzător (producător) pentru transportul mărfurilor până la punctul de introducere a lor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene (Comunității) în condițiile în care, precum în speță, (1) conform condițiilor de livrare („Incoterms 2000” - DAF) obligația de a acoperi aceste cheltuieli era în sarcina vânzătorului (producătorului) și (2) respectivele cheltuieli de transport depășeau prețul convenit și plătit efectiv (plătibil) de cumpărător (importator), însă (3) prețul efectiv plătit (plătibil) de cumpărător (importator) corespundea valorii reale a mărfurilor, chiar dacă acest preț era insuficient pentru a acoperi toate cheltuielile de transport suportate de (vânzător) producător?

____________

1     JO 1992, L 302, p.1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.

2     JO 2013, L 269, p.1.