Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 13. februarja 2020 – ‘Lifosa’ AB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-75/20)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica pritožbe: ‘Lifosa’ AB

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 29(1) in 32(1)(e)(i) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/921 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ter člena 70(1) in 71(1)(e)(i) Uredbe (EU) št. 952/20132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije razlagati tako, da se mora transakcijska (carinska) vrednost prilagoditi, da se vključijo vsi stroški, ki so prodajalcu (proizvajalcu) dejansko nastali pri prevozu blaga do kraja, kjer je bilo blago vneseno na carinsko območje Evropske unije (Skupnosti), kadar, kot v obravnavani zadevi, (1) je v skladu z dobavnimi pogoji (Incoterms 2000 – DAF) obveznost za pokritje teh stroškov nosil prodajalec (proizvajalec) ter (2) so ti stroški prevoza presegali dogovorjeno ceno in jih je dejansko plačal (jih je moral plačati) kupec (uvoznik), vendar (3) je dejanska cena, ki jo plačal (jo je moral plačati) kupec (uvoznik), ustrezala realni vrednosti blaga, čeprav ni zadoščala za pokritje vseh stroškov prevoza, ki so nastali prodajalcu (proizvajalcu)?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, srt. 307.

2 UL 2013, L 269, str. 1.