Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 27 декември 2019 г. — SIA „OC Finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Дело C-945/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател в първоинстанционното и в касационното производство: SIA „OC Finance“

Ответник в касационното производство: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Преюдициални въпроси

Преюдициалните въпроси са идентични с тези по дело (C-944/19).

____________