Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 27. prosince 2019 – SIA „OC Finance“ v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Věc C-945/19)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA „OC Finance“

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Předběžné otázky

Předběžné otázky jsou totožné s předběžnými otázkami ve věci C-944/19.

____________