Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 27. decembra 2019 – SIA „OC Finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(vec C-945/19)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v konaní na prvom stupni a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA „OC Finance“

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciálne otázky

Skutkové okolnosti a odôvodnenia sú v podstate podobné a prejudiciálne otázky sú zhodné v porovnaní so súvisiacim návrhom na začatie prejudiciálneho konania (C-944/19).

____________