Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 27.12.2019 – AS 4finance v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(asia C-944/19)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: AS 4finance

Vastapuoli: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 3 artiklan g alakohdassa tarkoitettu ”kuluttajalle aiheutuvien luoton kokonaiskustannusten” käsite itsenäinen unionin oikeuden käsite?

Kuuluvatko laina-ajan pidentämisestä aiheutuvat kulut kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan g alakohdassa tarkoitetun ”kuluttajalle aiheutuvien luoton kokonaiskustannusten” käsitteen alaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jos laina-ajan pidennystä koskevat ehdot on otettu luottosopimuksen ehtoihin, jotka luotonantaja ja -ottaja ovat hyväksyneet?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.