Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. decembrī iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – AS „4finance”/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(lieta C-944/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Pieteicēja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: AS „4finance”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK1 3. panta „g” punktā norādītais jēdziens „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” ir autonoms Eiropas Savienības tiesību jēdziens?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK 3. panta „g” punktā norādītajā jēdzienā „kredīta kopējās izmaksas patērētājam”, tādā situācijā kā izskatāmajā lietā, ietilpst kredīta pagarināšanas izmaksas, ja kredīta pagarināšanas noteikumi ir daļa no kreditēšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem vienojas kredīta devējs un kredīta ņēmējs?

____________

1 OV 2008, L 133, 66. lpp.