Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský soud v Brně (Den Tjekkiske Republik) den 18. februar 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o. mod Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Sag C-86/20)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Krajský soud v Brně

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Sagsøgt: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Præjudicielle spørgsmål

Er et V I 1-dokument udstedt på grundlag af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 1 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin med hensyn til støtte og handelsprogrammer med tredjelande, produktionspotentiale og kontrol inden for vinsektoren, der inkluderer en attest fra et af et tredjeland godkendt organ, hvorefter produktet er produceret ved hjælp af ønologiske fremgangsmåder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV (International Organization of Vine and Wine) eller godkendt af Fællesskabet, en simpel administrativ betingelse for import af vin i Den Europæiske Union?

Er EU-retten til hinder for et nationalt retsprincip, hvorefter en person, der handler med vin importeret fra Moldova, kan frigøres for ansvar for en administrativ overtrædelse, der består i markedsføring af vin, der er fremstillet ved hjælp af ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt i Den Europæiske Union, hvis de nationale myndigheder ikke har afkræftet denne persons formodning om, at vinen blev fremstillet ved anvendelse af ønologiske fremgangsmåder tilladt af Den Europæiske Union, hvilket den person kunne antage i lyset af V I 1-dokumentet udstedt af de moldoviske myndigheder i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008. om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, handel med tredjelande, produktionspotentiale og kontrol inden for vinsektoren?

____________

1     EUT 2008, L 170, s. 1.