Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Brně (Tšehhi Vabariik) 18. veebruaril 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o. versus Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(kohtuasi C-86/20)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský soud v Brně

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Vastustaja: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Eelotsuse küsimused

1.    Kas dokument V I 1, mis on antud välja kooskõlas komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrusega nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega1 , ja mis sisaldab kolmanda riigi volitatud asutuse kinnitust, mille kohaselt toode on toodetud vastavalt Rahvusvahelise Veiniameti soovitatud ja avaldatud ühenduses lubatud veinivalmistustavadele, kujutab endast pelka haldustingimust veini Euroopa Liidu territooriumile lubamiseks?

2.    Kas liidu õigusega on vastuolus riigisisese õiguse põhimõte, mis võimaldab Moldovast imporditud veiniga kaupleval isikul vältida väärteokaristust Euroopa Liidus mitte lubatud veinivalmistustavade kohaselt valmistatud veini turustamise eest, kui riigisisesed ametivõimud ei lükka ümber veiniga kaupleva isiku eeldust, et vein on toodetud Euroopa Liidus lubatud veinivalmistustavadega kooskõlas – eeldust, mille veiniga kauplev isik on rajanud dokumendile V I 1, mille Moldova ametivõimud väljastasid vastavalt komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrusele nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega?

____________

1 ELT 2008, L 170, lk 1.