Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský soud v Brně (Tšekki) on esittänyt 18.2.2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o. v. Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(asia C-86/20)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský soud v Brně

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Vastaaja: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta 27.6.2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 555/20081 nojalla myönnetty V I 1 -asiakirja, jossa on kolmannen maan hyväksytyn laitoksen todistus siitä, että tuote on tuotettu käyttäen OIV:n suosittelemia ja julkaisemia tai yhteisön sallimia viininvalmistusmenetelmiä, pelkkä hallinnollinen edellytys tuonnille Euroopan unionin alueella?

Onko unionin oikeus esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, joka sallii Moldovasta tuotujen viinien kauppiaan vapauttamisen hallinnollista rikkomusta, joka koskee muita kuin Euroopan unionissa sallittuja viininvalmistusmenetelmiä noudattaen valmistettujen viinien pitämistä kaupan, koskevasta vastuusta, jos kansalliset viranomaiset eivät voi osoittaa vääräksi kauppiaan osalta olettamaa siitä, että viini on tuotettu noudattaen Euroopan unionin sallimia viininvalmistusmenetelmiä, mikä ilmenee Moldovan viranomaisten viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta 27.6.2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 mukaisesti myöntämästä V I 1 -asiakirjasta?

____________

1 EUVL 2008, L 170, s. 1.