Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2020. uputio Krajský soud v Brně (Češka Republika) – Vinařství U Kapličky s.r.o. protiv Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(predmet C-86/20)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský soud v Brně

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Druga stranka u postupku: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Prethodna pitanja

1.    Treba li dokument V. I. 1. koji je izdan na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 555/20081 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina, koji obuhvaća potvrdu odobrenog tijela treće zemlje da je proizvod proizveden u skladu s enološkim postupcima koje je preporučio i objavio OIV (Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino) ili koje je odobrila Zajednica, smatrati samo administrativnim uvjetom za uvoz vina na područje Europske unije?

2.    Protivi li se pravu Unije načelo nacionalnog prava prema kojem osoba koja trguje vinom uvezenim iz Moldove može biti oslobođena odgovornosti za upravni prekršaj koji uključuje stavljanje na tržište vina koje je podvrgnuto enološkim postupcima koji nisu odobreni u Uniji, ako nacionalna tijela u odnosu na tu osobu nisu osporavala pretpostavku da je vino proizvedeno u skladu s enološkim postupcima koje je odobrila Europska unija, a osoba je tu pretpostavku mogla prihvatiti s obzirom na dokument V. I. 1. koji su izdala moldavska tijela na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina?

____________

1 SL C 2008., L 170, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 28., str. 156.