Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 18. februārī iesniedza Krajský soud v Brně (Čehijas Republika) – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Lieta C-86/20)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Krajský soud v Brně

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Atbildētāja: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Prejudiciālie jautājumi

Vai V I 1 dokuments, kurš izsniegts, pamatojoties uz Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē 1 , un kurā ir ietverts trešās valsts apstiprinātās iestādes sertifikāts, ka produkts ir izgatavots, izmantojot OIV [Starptautiskās vīnkopības un vīna organizācijas] pieņemtus un publicētus vai Kopienā atļautus vīndarības paņēmienus, ir tikai administratīvs nosacījums vīna ievešanai Eiropas Savienības teritorijā?

Vai Savienības tiesībām ir pretrunā valsts tiesību princips, saskaņā ar kuru tirgotājs, kas pārdod no Moldovas importētu vīnu, var tikt atbrīvots no atbildības par administratīvo pārkāpumu, kas izpaužas kā Eiropas Savienībā neatļautiem vīndarības paņēmieniem pakļauta vīna laišanā tirgū, ja valsts iestādes attiecībā uz šo tirgotāju nav atspēkojušas prezumpciju, ka vīns ir izgatavots, izmantojot Eiropas Savienībā atļautos vīndarības paņēmienus, – prezumpciju, ko viņš varēja izdarīt saskaņā ar V I 1 dokumentu, kuru izsniegušas Moldovas iestādes, pamatojoties un Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008 (2008. gada 27. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas potenciālu un kontroli vīna nozarē?

____________

1 OV 2008, L 170, 1. lpp.