Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Brně (Republica Cehă) la 18 februarie 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Cauza C-86/20)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Brně

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Intimată: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Întrebările preliminare

Documentul V I 1 eliberat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 555/20081 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, care cuprinde un certificat elaborat de un organism autorizat dintr-o țară terță, conform căruia produsul a fost fabricat în conformitate cu practicile oenologice recomandate și publicate de OIV [Organizația Internațională a Viei și Vinului] sau autorizate de Comunitate, constituie doar o condiție administrativă pentru importul vinului pe teritoriul Uniunii Europene?

Dreptul Uniunii se opune principiului din dreptul intern potrivit căruia comerciantul de vin importat din Moldova poate fi exonerat de răspundere pentru încălcarea de natură administrativă constând în comercializarea unui vin care a făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivelul Uniunii Europene, în situația în care autoritățile naționale nu au răsturnat, cu privire la comerciantul respectiv, prezumția că vinul a fost produs în conformitate cu practici oenologice autorizate de Uniunea Europeană, prezumție la care comerciantul a putut ajunge prin prisma documentului V I 1 eliberat de autoritățile din Moldova în temeiul Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol?

____________

1 JO 2008, L 170, p. 1.