Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský soud v Brně (Češka republika) 18. februarja 2020 – Vinařství U Kapličky s.r.o./Státní zemědělská a potravinářská inspekce

(Zadeva C-86/20)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Krajský soud v Brně

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vinařství U Kapličky s.r.o.

Druga stranka v postopku: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali dokument V I 1, izdan na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 20081 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju, ki vsebuje potrdilo odobrenega organa tretje države, da je bil proizvod pridelan po enoloških postopkih, ki jih priporoča in objavi OIV [Mednarodni urad za vinsko trto in vino] ali dovoljuje Skupnost, pomeni le upravni pogoj za uvoz vina na ozemlje Evropske unije?

Ali pravo Unije nasprotuje pravilu nacionalnega prava, v skladu s katerim je subjekt, ki trguje z vinom, uvoženim iz Moldavije, lahko oproščen odgovornosti za prekršek, s katerim se kaznuje trženje vina, pridelanega po enoloških postopkih, ki v Evropski uniji niso dovoljeni, če nacionalni organi v razmerju do tega subjekta niso ovrgli domneve, da je bilo to vino pridelano po enoloških postopkih, ki jih dovoljuje Evropska unija, na katero se je zadevni subjekt lahko oprl na podlagi dokumenta V I 1, ki so ga moldavski organi izdali na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju?

____________

1 UL 2008, L 170, str. 1.